Hem   |   Kontakt   |   Info   |   Partners   |   Blogg

Reko presenterar andra Rekorapporten!

Reko har för andra året i rad kartlagt arbetsvillkoren för konstnärer som ställer ut vid landets konstinstitutioner. 62 undersökta institutioner rankas i Rekoindex och nio av dessa erhåller en Rekomärkning. Rekopriset 2011 går till Museum Anna Nordlander.

Förutom Museum Anna Nordlander Rekomärks även: Bildmuseet, Västerås konstmuseum, Konsthallen – Bohusläns museum, Nationalmuseum, Konsthall C, Lilith Performance Studio, Moderna museet och Göteborgs konsthall.

Baserat på data som samlats in under 2010 har vi kartlagt arbetsvillkoren bakom konsten på 118 konsthallar och museer i Sverige. Vi har ställt frågor som: Skrivs det avtal med konstnärerna? Får de sina kostnader ersatta? Betalas korrekta arvoden? Vilken policy och inställning har institutionerna när det gäller konstnärernas arbetsvillkor?

Reko började sin offentliga verksamhet i januari 2009, när det nya statliga utställningsavtalet (MU-avtalet) trädde i kraft. Projektet lanserades i februari samma år med ett seminarium på Kulturhuset. Rekorapporten 2010 genererade stor uppmärksamhet i media och konstbranschen – både på ett nationellt och internationellt plan. Reko har bl.a. medverkat vid ett seminarium i Bergen och projektet har tagits upp i den tyska kulturpolitiska debatten. Den 7 juli 2011 ordnar Reko ett seminarium i Visby, som en del av Almedalsveckan.

I år har sammanlagt 62 konstinstitutioner kunnat utvärderas enligt Rekokriterierna – och därmed Rekobedömas samt listas i Rekoindex. Kriterierna grundar sig i stor utsträckning på MU-avtalet. Uppgifterna som ligger till grund för bedömningen har främst lämnats av konstnärer, men även av utställningsproducenter och curatorer.

Undersökningen visar att var fjärde konstnär saknar ett skriftligt avtal. Tre av tio institutioner låter konstnärer arbeta utan avtal vid enstaka eller upprepade tillfällen. Nästan var femte konstnär måste själv betala delar av utställningens kostnader. Medverkans- eller upphovsrättsersättning betalas endast i undantagsfall. Utställningsersättning betalades i 32 procent av fallen på eller över MU-avtalets miniminivåer, jämfört med 44 procent i fjolårets undersökning.

Ett av de mest intressanta resultaten från fjolårets rapport, att institutionens storlek inte avgör vilka villkor konstnären får, bekräftas ytterligare i årets undersökning. Tre av landets mindre konstinstitutioner – Museum Anna Nordlander, Konsthall C och Lilith Performance Studio – Rekomärks och åtta dito missar Rekomålen. Förhållandet är exakt samma bland landets stora eller statliga institutioner. Bildmuseet, Nationalmuseum och Moderna museet är Reko, medan åtta institutioner bedöms som icke-Reko: Arbetets museum, Hasselblad center, Göteborgs konstmuseum, Kulturhuset, Malmö konsthall, Malmö konstmuseum, Riksutställningar och Svenska institutet i Paris.

Reko är ett konstprojekt som startades av Erik Krikortz, Jan Rydén och Tanja von Dahlern. Reko drivs av föreningen c/o konst med stöd av KUN och Statens kulturråd.

2011-06-21

Ladda ner material här:
Rekorapporten 2011
Rekoindex
Övrig statistik
Illustration (OBS! Ange "Illustration: Magnus Bard" vid publicering.)
Rekodekalen

 

Reko presenterar första Reko-märkningen!

Reko är ett oberoende konstprojekt som har skapat en "rättvisemärkning" av konstinstitutioner, Reko-märkningen, samt utsett Sveriges mest reko konstinstitution 2010. Märkningen baseras på en undersökning av arbetsvillkoren för svenska konstnärer som ställer ut vid landets konstinstitutioner.

Alla konstinstitutioner som erbjuder tillräckligt bra villkor har fått en Reko-märkning. Sju institutioner Reko-märks 2010: Göteborgs konsthall, Färgfabriken norr, Riksutställningar, Moderna museet, Nationalmuseum, Konsthall C, samt Örnsköldsviks museum och konsthall. Reko-priset 2010 går till Göteborgs konsthall.

Reko började sin offentliga verksamhet i januari 2009, när det nya statliga utställningsavtalet (MU-avtalet) trädde i kraft. Projektet lanserades i februari samma år med seminariet "Nya ramar för bildkonsten 2009" på Kulturhuset.

Baserat på data som samlats in under 2009 har vi kartlagt arbetsvillkoren bakom konsten på 86 konsthallar och museer i Sverige. Vi har ställt frågor som: Skrivs det avtal med konstnärerna? Får de sina kostnader ersatta? Betalas det utställningsersättning? Vilken policy och inställning har institutionerna när det gäller konstnärernas arbetsvillkor?

Av de 86 konstinstitutioner som valdes ut till undersökningen har 60 kunnat utvärderas enligt Reko-kriterierna och listas i ett Reko-index. Kriterierna för analysen och Reko-märkningen bygger till stor utsträckning på MU-avtalet. Informationen som ligger till grund för bedömningen har främst lämnats av konstnärer, men även av utställningsproducenter och curatorer.

Reko är ett oberoende konstprojekt som drivs av föreningen c/o konst med stöd av Framtidens kultur, Statens kulturråd, BUS och Västra Götalandsregionen.

Reko-rapporten 2010 går att ladda ner här.
Pressbilder går att ladda ner här: bild 1, bild 2, bild 3, bild 4, bild 5, bild 6.

Bildtext till bild 6: Reko-märkta konstinstitutioner: Lene Crone Jensen, Göteborgs konsthall, Kim Einarsson, Konsthall C och John Peter Nilsson, Moderna museet.


 

 
Blogg:

 Avtal:

Rekoundersökningen utgår från det statliga utställningsavtal som trädde i kraft den 1 januari 2009. Utifrån ramavtalet har ett normalavtal utarbetats, en avtalsmall till den enskilda utställningen.

MU-ramavtalet
MU-normalavtalet
Arvodesrekommendationer
MU-tariffen (2012)

 

Reko-formuläret:

Här kan du lämna uppgifter om en utställning som du gjort.

Norra Sverige

Bildmuseet

Bollnäs museum-Bollnäs konsthall

Exercishallen norr

Gävle konstcentrum

Härnösands konsthall

Konsthallen i Luleå

Kramfors konsthall

Museum Anna Nordlander

Sandvikens konsthall

Skellefteå konsthall

Sundsvalls museum

Umedalens skulpturpark

Verkligheten

Örnsköldsviks museum & konsthall

Södra Sverige

Arbetets museum

Arvika konsthall

Avesta Art

Bror Hjorths hus

Dalslands konstmuseum

Eskilstuna konstmuseum

Falkenbergs museum

Gotlands konstmuseum

Grafikens hus

Halmstads konsthall

Kalmar konstmuseum

Karlskoga konsthall

Karlskrona konsthall

Konsthallen Hishult

Kristinehamns konstmuseum

Kulturcentrum i Ronneby

Kulturhuset Ängeln

Passagen Linköpings konsthall

Mjellby konstmuseum

Norrköpings konstmuseum

Nässjö kulturhus

Oskarshamns konsthall

Rackstadmuseet

Skövde konsthall

Stadshusgalleriet i Laholm

Sveriges glasmuseum

Teatergalleriet

Teckningsmuseet i Laholm

Uppsala konstmuseum

Wanås konst

Vetlanda museum

VIDA museum

Virserums konsthall

Västerås konstmuseum

Värmlands museum

Växjö konsthall

Åmåls konsthall

Örebro konsthall

Stockholmsregionen

Bonniers konsthall

Botkyrka konsthall

Edsvik konsthall

Fotografins hus

Fotografiska

Färgfabriken

Gustavsbergs konsthall

Haninge konsthall

Iaspis

Index

Jakobsbergs konsthall

Konsthall C

Konsthallen i Luna kulturhus

Konstnärshuset

Kulturhuset

Liljevalchs konsthall

Magasin 3 Stockholm konsthall

Marabouparken

Millesgården

Mobile Art Production

Moderna museet

Mossutställningar

Nacka konsthall

Nationalmuseum

Norrtälje konsthall

Tensta konsthall

Thielska galleriet

Tyresö konsthall

Waldemarsudde

Wip:sthlm

Väsby konsthall

Göteborgsregionen

Alingsås konsthall

Konsthallen-Bohusläns museum

Borås konstmuseum

Göteborgs konsthall

Göteborgs konstmuseum

Hasselblad center

Konsthallen Lokstallet

Konsthallen Trollhättan

Konsthallen/Hamnmagasinet

Kungsbacka konsthall

Nordiska akvarellmuseet

Röda sten

Malmöregionen

Dunkers kulturhus

Falsterbo konsthall

Format

Hässleholms kulturhus

Kristianstads konsthall

Krognoshuset

Landskrona konsthall

Lilith Performance Studio

Lunds konsthall

Malmö konsthall

Malmö konstmuseum

Malmö museer, Fotografins rum

Moderna museet Malmö

Pumphusets konsthall

Rögle konsthall

Skissernas museum

Signal – Center för samtidskonst

Staffanstorps konsthall

Tomelilla konsthall

Ystads konstmuseum

Övriga

Riksutställningar

Svenska institutet i Paris